برنامه تابستانی 7:30
الی 8:30
8:30
الی 9
9
الی 9:40
9:40
الی 10
10
الی 10:40
10:40
الی 11
11
الی 12
2
الی 3
شنبه صبحانه ورزش صبحگاهی زبان انگلیسی خوراکی Snak موسیقی سفالگری واحد کار TV
یکشنبه صبحانه ورزش صبحگاهی نقاشی خوراکی Snak زبان انگلیسی کتاب کار (ریاضی) کتاب کار(علوم) نقاشی با آبرنگ
دوشنبه صبحانه ورزش صبحگاهی و آموزش قرآن خوراکی Snak ژیمناستیک زبان انگلیسی زبان انگلیسی خمیر بازی
سه شنبه صبحانه ورزش صبحگاهی زبان انگلیسی خوراکی Snak استخر توپ و بازی با وسایل مهد کودک کتاب کار (ریاضی) کتاب کار (ریاضی) نقاشی با رنگ انگشتی
چهارشنبه صبحانه ورزش صبحگاهی زبان انگلیسی خوراکی Snak روز بازی اجباری با وسایل کودک
Design by Afra