برنامه های اجرایی مهد کودک هدایت نوین

فعالیت اجرایی
جشن آغاز سال تحصیلی
بررسی رفتارهای اجتماعی کودکان
آموزش دست راست و چپ / Right party
جلسه آموزشی سیستم پخت و سرو غذ (ویژه آشپزخانه)
روز جهانی کودک (سرزمین عجایب)
ارزیابی وضعیت قد و وزن کودکان
ارزیابی وضعیت قد و وزن کودکان
کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
بررسی رفتارهای اجتماعی کودکان
ارزیابی وضعیت رشد و تغذیه کودکان
جلسه اولیاء
عکاسی از کودکان
کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
اردو
کلاس تغذیه و سلامت برای سلامت کودکان
جشن یلدا و Color Party
آشپزی گروهی
کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
کلاس تغذیه و سلامت برای کودکان
ارزیابی پایان ترم کودکان
کلاس افزایش آگاهی
ارزیابی وضعیت قد و وزن
ارزیابی وضعیت قد و وزن
اردو
بررسی رفتارهای اجتماعی
جلسه اولیاء
مراسم درختکاری
جشن عید نوروز


Design by Afra