پرسنل مرکز پیش دبستانی و مهد کودک هدایت نوین

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات سابقه کار
1 الهام محبی مدیریت کارشناس (میکروبیولوژی) 17 سال
2 اعظم طالبی مدیر داخلی کارشناس (مدیریت) 10 سال
3 رویا حسینی مربی پیش دبستانی لیسانس روانشناسی 18 سال
4 مریم وردی مربی پیش آمادگی لیسانس موسیقی 9 سال
5 گلاره منافی مربی کودکستان فوق دیپلم 7سال
6 اعظم بابایی مربی کودکستان فوق دیپلم 5 سال
7 سحر زینعلی مربی نوپا فوق دیپلم 5 سال
7 نفیسه ایل خانی مربی لیسانس علوم تربیتی 5 سال
8 نرگس فرجامی نسب مربی زبان لیسانس زبان 8 سال
9 محمدرضا امیری مربی موسیقی لیسانس مربوطه 20 سال
10 مهرداد نظر آبادی مربی نمایش خلاقیت لیسانس مربوطه 23 سال
11 سحر حاجی محمد زاده مربی نقاشی و سفالگری لیسانس مربوطه 12 سال
12 فروغ بندری مربی نقاشی لیسانس مربوطه 6 سال
13 سیمین کاظمی آشپز دیپلم -
14 شهناز رجب زاده کمک مربی فوق دیپلم -
15 مریم گودرزی کمک مربی فوق دیپلم -


Design by Afra